0223 - 616 509

Strafrecht (jeugd en volwassenen)

Mr. dr. A.J.J. van der Heiden is lid van de strafrechtspecialistenvereniging: De Nederlandse vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Deze vereniging stelt zeer hoge kwaliteits- en ervaringseisen aan advocaten en controleert of de leden aan die eisen voldoen. U bent dus verzekerd van deskundige hulp. Klik hier (www.NVSA.nl) voor meer informatie over de NVSA.
Mr. Van der Heiden verricht diensten op alle gebieden van het commune strafrecht (bedreiging, diefstal, verduistering), financiële delicten (ontnemingsprocedures, fraude, oplichting), opiumdelicten (hennepkwekerijen, rijden onder invloed) en levensdelicten (moord, doodslag, mishandeling). Daarnaast houdt hij zich bezig met bestuursstrafrecht (sluiting woningen en bedrijven, intrekken vergunningen en milieudelicten).

Aangehouden

Het is zinvol als een advocaat betrokken is bij een verdachte nog voor de procedure begint. Bent u aangehouden door de politie voor onderzoek, dan kunt u Van der Heiden opgeven als voorkeursadvocaat. Nog voor de verhoren beginnen krijgt u advies en duidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Deze informatie is vaak beslissend voor de rest van de procedure. Van der Heiden geeft een folder, zodat u rustig kan nalezen wat is besproken. U kent dan uw rechten.

Verhoorbijstand

Tijdens het verhoor kunt u zich laten bijstaan door Van der Heiden. U bent ervan verzekerd dat het verhoor dan op de juiste wijze verloopt. Tijdens het verhoor kunt u een time-out vragen, om vragen te stellen aan uw advocaat.

Voorgeleiding

Indien gronden aanwezig zijn om een verdachte in bewaring te stellen, dan wordt de verdachte voorgeleid voor de rechter-commissaris. Dan is advies en begeleiding onontbeerlijk. Van der Heiden komt op voor uw belangen en bepleit – uiteraard in overleg met u – uw zaak. Ook verdedigt Van der heiden uw belangen in de Raadkamer, indien justitie besluit de verdachte nog langer vast te houden.

Onderzoekwensen

Ook na het onderzoek door justitie en voor het proces speelt uw advocaat een nuttige rol. Het dossier is vaak onvolledig. Belangrijke getuigen zijn soms niet gehoord. Ook kan worden getwijfeld aan de juistheid van verklaringen van de aangever, andere getuigen of rechercheurs. Het bewijsmateriaal kan onvolledig zijn. Uw advocaat zal dan onderzoekwensen kenbaar maken aan de rechter-commissaris om – met een beroep op het verdedigingsbelang – uw zaak in uw voordeel te keren. Indien mogelijk neemt hij contact op met de officier van Justitie om de zaak in onderling overleg te regelen.

Het proces

De rol van de advocaat op het proces is algemeen bekend. Van der Heiden verdedigt het belang van de verdachte en bepleit uw zaak. Verder houdt hij toezicht op het verloop van de procedure. Van der Heiden is uw procesbewaker en heeft verschillende mogelijkheden om mistanden aan de kaak te stellen. Ook kan hij getuigen en/of deskundigen laten oproepen om de verdediging kracht bij te zetten. Is de uitkomst van de procedure ongunstig of rechtens niet juist, dan kan hij voor u in hoger beroep en desnoods in cassatie gaan.

Na het proces

De rol van uw advocaat is niet afgelopen na het proces. Is een verdachte veroordeeld, dan kan de advocaat tijdens en na de tenuitvoerlegging van het vonnis nuttige diensten verrichten, zoals klachtprocedures instellen en voorlopige vrijlating verzoeken. Is een verdachte vrijgesproken, dan kan Van der heiden u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding of bij de terugvordering van in beslag genomen zaken.

Onderwerpen