0223 - 616 509

Disclaimer

De informatie op de website van advocatenkantoor Van der Heiden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Hoewel advocatenkantoor Van der Heiden de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan advocatenkantoor Van der Heiden niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bovendien kan advocatenkantoor Van der Heiden niet garanderen, dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Op deze websites wordt naar links van derden verwezen, maar dat betekent niet dat advocatenkantoor Van der Heiden aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid is voor de inhoud en/of het gebruik en/of de beschikbaarheid van die websites. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door advocatenkantoor Van der Heiden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief en bedoeld voor cliënten en andere geïnteresseerden. Ook alle overige informatie, waaronder (voorbeeld)contracten, zijn slechts indicatief en niet bedoeld als juridisch advies. Advocatenkantoor Van der Heiden kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Tevens staat advocatenkantoor Van der Heiden op geen enkele manier in voor gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleinden dan ook.
Advocatenkantoor Van der Heiden behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie op deze website mag alleen worden gekopieerd, gedownload of op enigerlei wijze openbaar gemaakt nadat hiervoor schriftelijke toestemming van advocatenkantoor Van der Heiden is gekregen. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik.