0223 - 616 509

Werkgever

Personeel is duur. Als de contracten niet op orde zijn, is personeel nog duurder. Advocatenkantoor Van der Heiden biedt zoal professionele ondersteuning voor :

- het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bijzondere bedingen (non- concurrentiebeding, boetebeding, relatiebeding),

- diversen: conflictoplossing, verweer bij werkgeversaansprakelijkheid en implementatie van de CAO.

- het verweer werkgever inzake bestuursrechtelijke aansprakelijkheid (zoals boetes in het kader van de ARBO-wetgeving of Wet Arbeid en Vreemdelingen),

- ondersteuning bij ontslagtrajecten; opzegging UWV, ontbinding arbeidsovereenkomst, beëindiging met wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet.

- algemeen arbeidsrecht

- schuldhulpverlening voor personeel dat in financiële problemen verkeert.